Michał Karasiewicz - fortepian

Ukończył Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną w Gnieźnie oraz Państwowe Liceum Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu , tzw. „poznańską szkołę talentów”. W latach 1997 – 2002 studiował w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Waldemara Andrzejewskiego, którą ukończył z wyróżnieniem.

Swoje umiejętności doskonalił na kursach prowadzonych przez wybitnych profesorów, m.in. Marię Szwajger – Kułakowską, Martę Sosińską, Teresę Żylis – Gara, Karolę Theil, Andrzeja Jasińskiego, Andrzeja Tatarskiego. Obecnie jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz nauczycielem w zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.

Jest cenionym kameralistą specjalizującym się w muzyce wokalnej oraz skrzypcowej. Koncertował z wybitnymi artystami, solistami Teatru Wielkiego w Poznaniu, m.in. z Antoniną Kowtunow, Joanną Kozłowską, Barbarą Kubiak, Katarzyną Hołysz, Andrzejem Ogórkiewiczem, Jaromirem Trafankowskim.

Od 2002 r. współpracuje na stałe ze skrzypkiem Janem Romanowskim, a od czerwca 2004 roku jest członkiem TRIA TAKLAMAKAN.