W swoistej miksturze repertuarów nie mogło zabraknąć muzyki klezmerskiej, która jest częścią spuścizny kulturalnej Żydów Europy Środkowowschodniej.
Korzeni tej muzyki należy szukać w muzyce religijnej, stopniowo wzbogacanej w elementy muzyki ludowej sąsiadów.

Można powiedzieć zatem, że muzyka klezmerska jest swoistym naczyniem napełnionym tradycyjnymi pieśniami żydowskimi z domieszką pieśni z wielu rejonów Europy (słowo klezmer wywodzi się z hebrajskiego kley ‘naczynie’ i zemer ‘pieśń’).
Muzyka klezmerska jest zarazem nostalgiczna, rzewna jak i porywająca do tańca. Cieszy się popularnością wśród twórców i słuchaczy, a od początku lat 90. obserwujemy w Polsce i na świecie jej renesans.
W programie usłyszycie zarówno znane i lubiane melodie, takie jak np. tematy ze „Skrzypka na dachu”, „Ajde Jano”, „Papirosen” czy „Bubliczki”. Pojawią się również mniej znane tańce i melodie klezmerskie oraz kompozycje członków zespołu, utrzymane w duchu tej muzyki.
W trakcie koncertów muzyki żydowskiej występują razem z nami Dorota Abbe, Izabella Tarasiuk oraz Jaromir Trafankowski. O powodzeniu tego repertuaru świadczą dziesiątki koncertów, które Trio Taklamakan odbywało m.in. w Poznaniu w ramach Dni Judaizmu.

Posłuchaj...